Adatkezelési nyilatkozat

Az Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozat letölthető innen: HempMate is Life – Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozat

1. Általános irányelvek

 • Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Személyes adatokat csak hozzájárulás esetén adunk át harmadik félnek.
 • Az általunk kezelt személyes adatokat semmilyen esetben sem értékesítjük harmadik fél számára.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez előzetesen és egyértelműen hozzájárult.
 • Az érintettek bármikor kérhetik a róluk tárolt adatok megtekintését, módosítását, törlését.

 

2. Társaságunk (adatkezelő, Szolgáltató) adatai, elérhetőségei, adatok felhasználásának oka

2.1. A szolgálató adatai

Az adatkezelő megnevezése:  e-co inform services kft.

Az adatkezelő elérhetősége:   1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1.

Telefon:                                  +36 30 553 4223

E-mail:                                    info@cbdmate.life

Web:                                       https://cbdmate.life/

Adószám:                               25108930-2-42

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://cbdmate.life/ weboldalon történik.

2.2. Az általunk gyűjtött információk felhasználásának különféle módjai

Adatok felhasználásának főbb okai:

-Weboldalunk biztosítása, üzemeltetése és karbantartása
-Weboldalunk fejlesztése, személyre szabása és bővítése
-Annak megértése és elemzése, hogyan használja weboldalunkat
-Új termékek, szolgáltatások, funkciók fejlesztése
-Közvetlen, vagy közvetett (például hírlevél szolgáltató, ügyfélszolgálat) kapcsolat felvétel Önnel marketing és promóciós célokkal, valamint hogy a weboldallal kapcsolatos frissítésekkel és egyéb információkkal láthassuk el Önt
-E-mailek küldése, telefonhívások létesítése
-Csalók keresése és kiszűrése, csalások megelőzése
-Megrendelések teljesítése

2.3. Ez az oldal gyorsítótárat használ a gyorsabb válaszidő és a jobb felhasználói élmény érdekében. A gyorsítótárazás az ezen a webhelyen megjelenő összes oldal másolatát tárolja. Minden gyorsítótár-fájl ideiglenes, és soha nem fér hozzá harmadik fél, kivéve, ha a gyorsítótár-bővítmény szállítójától technikai támogatást igénylünk. A gyorsítótár fájlok a webhely adminisztrátora által beállított ütemezés szerint járnak le, de szükség esetén az adminisztrátor könnyen törölheti őket a természetes lejáratuk előtt.

2.4. Ez a webhely naplófájlok használatának szokásos eljárását követi. Ezek a fájlok naplózzák a látogatókat, amikor webhelyeket látogatnak. Ezt minden tárhely szolgáltató cég a tárhelyszolgáltatások elemzésének részeként teszi. A naplófájlok által gyűjtött információk magukban foglalják az IP-címet, a böngésző típusát, az internetszolgáltatót (ISP), a dátum- és időbélyegzőt, a hivatkozó/kilépési oldalakat és esetleg a kattintások számát. Ezek nem kapcsolódnak semmilyen személyes azonosításra alkalmas információhoz. Az információk célja a trendek elemzése, az oldal adminisztrálása, a felhasználók mozgásának nyomon követése a webhelyen, valamint demográfiai információk gyűjtése.

2.5. Ezen az oldalon megtekintheti a összes webes partner adatvédelmi szabályzatát. A harmadik féltől származó fügvények, hirdetésszerverek vagy hirdetési hálózatok olyan technológiákat használnak, mint a cookie-k, JavaScriptek vagy Web Beacon-ok, amelyeket a megfelelő hirdetéseikben és az ezen az oldalon megjelenő linkekben használhatnak, amelyeket közvetlenül a felhasználók böngészőjébe töltenek. Amikor ez megtörténik, automatikusan látják az Ön IP-címét. Ezeket a technológiákat hirdetési kampányaik hatékonyságának mérésére és/vagy a felkeresett webhelyeken látható hirdetési tartalom személyre szabására használják. Ne feledje, hogy ennek a webhelynek nincs hozzáférése, vagy ellenőrzése azokhoz a függvényekhez amelyeket harmadik fél szolgáltatók használnak.

2.6. Fiatalkorúak adatai
Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek internethasználata közbeni védelmét. Arra bátorítjuk a szülőket és a gyámokat, hogy figyeljék online tevékenységeiket, vegyenek részt azokban és/vagy kövessék figyelemmel és irányítsák. Ez a webhely tudatosan nem gyűjt semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt 18 éven aluli egyénektől. Ha úgy gondolja, hogy gyermeke ilyen jellegű információkat közölt webhelyünkön, nyomatékosan javasoljuk, hogy azonnal lépjen kapcsolatba velünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy töröljük az ilyen információkat nyilvántartásunkból.

3. Definíciók a GDPR (Rendelet) szerint

3.1. érintett/felhasználóbármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

3.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

3.4.adatkezelőaz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

3.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.6.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.8. adattörlésaz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

3.9.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

3.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és az adatok feldolgozója

Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapjaAz adott személyes adat feldolgozója
Felhasználói névAzonosítás, regisztráció.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása.e-co inform services kft.
JelszóFelhasználói fiókba történő biztonságos belépés.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása.e-co inform services kft.
NévKapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása.e-co inform services kft.
E-mail címKapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása.e-co inform services kft.
TelefonszámKapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása.e-co inform services kft.
Számlázási adatokSzabályszerű számla kiállítása, szerződés létrehozása, majd teljesítése.Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.e-co inform services kft.; ABD Proconsult Kft.;Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.
Szállítási adatokA házhoz szállítás lehetővé tétele.A megrendelt áru kiszállításáig.Szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]e-co inform services kft.; GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
A vásárlás/regisztráció időpontjaA hozzájárulás bizonyítása.Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideigA Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]e-co inform services kft.
A vásárlás/regisztráció kori IP címA hozzájárulás bizonyítása.Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideigA Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]e-co inform services kft.

Az érintettek köre: A Webshop weboldalon vagy telefon vonalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

A személyes adatokat csak és kizárólag az „Az adott személyes adat feldolgozója” oszlopban feltüntetett harmadik féllel osztjuk meg, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének érdekében.

4.1 Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai, feladatai

Tárhely-szolgáltatás és programozás:

https://webetneked.eu

Üzemeltető:                a www.webetneked.eu honlap üzemeltetője az e-co inform services kft.

Székhely:                    1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1.

Cégjegyzékszám:        01-09-200201

Adószám:                   25108930-2-42

Email:                         info@webetneked.eu

Könyvelési feladatok:

A szolgáltató neve:     ABD Proconsult Kft.

Székhely:                   1147 Budapest Telepes u. 13. fszt. 1. Budapest

Adószám:                   12020201-2-42

Cégjegyzékszám:       01-09-368327

Telefon:                      +36 1 221 9650

Kártyás fizetés:

A szolgáltató neve: OTP Mobil Kft. (SimplePay)

Székhely:                  1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Adószám:                  24386106-2-42

Cégjegyzékszám:      01-09-174466

Telefon:                     +36 1 5100 374

Képviseli:                  Benyó Péter ügyvezető önállóan

Számlázó rendszer:

A szolgáltató neve:     Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.

Székhely:                   9400 Sopron, Csengery utca 30-32.

Adószám:                   20937054-2-08

Cégjegyzékszám:       08-06-009574

Telefon:                      +36 70 60 80 90 7

Futár szolgálat:

A szolgáltató neve:     GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely:                   2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:      13-09-111755

Adószám:                  12369410-2-44

Email:                        info@gls-hungary.com

Telefon:                      +36 29 886 700

Direkt marketing, hírlevél:

A szolgáltató neve:     e-co inform services kft.

A szolgáltató címe:     1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1.

Az adatait marketing céllal a 5. Hírlevél, direkt marketing tevékenység pontban leírtak szerint kezeljük.

4.2 Kapcsolat űrlap

Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
NévKapcsolatfelvételAz érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
Email-címKapcsolatfelvételAz érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
TelefonszámKapcsolatfelvételAz érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
Egyéb személyes adat, amit megad az érintett kapcsolatfelvétel során Az érintett utolsó kapcsolatba lépése utáni 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során

Az érintettek köre: Telefonon, e-mailben vagy a kapcsolat űrlapon keresztül minket megkereső személyek.

A személyes adatokat harmadik féllel nem osztjuk meg.

5. Hírlevél, direkt marketing tevékenység

Hírlevelet csak olyan Felhasználók számára küldünk, akik ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárultak. A hozzájárulás a „Hírlevélre feliratkozás” űrlap segítségével, a webshopban történő vásárlással, illetve a CBD adagkalkulátor használatával történhet.

Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
NévHírlevél küldéseVisszavonásig (leiratkozásig).Az érintett hozzájárulása
E-mail címHírlevél küldéseVisszavonásig (leiratkozásig).Az érintett hozzájárulása
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.A hozzájárulás igazolhatóságaVisszavonásig (leiratkozásig).A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozott valamennyi érintett.

A hírlevél küldő rendszer üzemeltetője és az adatok feldolgozója:

A szolgáltató neve:     The Rocket Science Group LLC (mailchi.mp)
A szolgáltató címe:     675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

5.1 A hozzájárulás visszavonásának (leiratkozás) menete
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A leiratkozás történhet a hírlevelekben küldött link segítségével, vagy e-mailben az info@cbdmate.life e-mail címre küldött e-maillel.

6. Cookie-k (sütik) kezelése

6.1 Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

6.2. A cookie-k kezelésének jogszabályi háttere és jogalapja

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

6.3 Bizonyos cookie-k létrehozásának időpontja

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a vásárló fiókjának megjelenítési opcióit. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezési adatok hosszabb ideig tárolódnak és automatikusan használva vannak. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

6.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének lehetősége és határideje

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ugyanakkor amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára és az oldal illetve annak funkcióinak rendeltetésszerű működése nem biztosítható.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

7. Google Szolgáltatások

Google Analytics

7.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
7.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
7.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételesesetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
7.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
7.5. Google Analitycs adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Google Adwords konverziókövetés és remarketing

7.6. A “Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).
7.7. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
7.8. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
7.9. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
7.10. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
7.11. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután érintett nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7.12. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
7.13. Google Adwords Remarketing
7.14. Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

8. Webáruház motor

8.1. Ha meglátogatja az oldalunkat, a következőket fogjuk nyomon követni:

 • Megtekintett termékek: ezt arra használjuk, hogy megjelenítsük a nemrég megtekintett termékeket
 • Földrajzi hely, IP cím és böngésző fajta: ezen adatokat arra használjuk, hogy megbecsüljük az adókat és a szállítást
 • Szállítási cím: ennek még az ajánlatkérés előtt kérjük kitöltését, annak érdekében például, hogy megbecsülhessük a szállítás díját vagy időtartamát és ezen adatokkal együtt állítsuk össze ajánlatunkat!

Sütiket használunk, hogy megőrizzük a kosár tartalmát, amíg az oldalunkon böngészik.

8.2. Vásárláskor megkérjük vásárlóinkat, hogy a következő adatokat szolgáltassa: Név, számlázási cím, szállítási cím, email cím, telefonszám, kreditkártya/fizetési adatok és választható fiókadatok, mint felhasználónév és jelszó. A következő célokra használjuk fel ezeket az adatokat:

 • Információ küldése a vásárlói fiókról és rendelésről
 • Válaszadás a vásárló kérésére, a visszatérítést és a panaszt is beleértve
 • Fizetések lebonyolítása és a csalások megakadályozása
 • Fiók beállítása a webáruházhoz
 • Minden jogi kötelezettségünknek eleget tesz (pl. adók számítása)
 • Üzletünk ajánlatainak fejlesztése
 • Kívánságra marketing üzeneteket küldünk

Amennyiben fiók kerül létrehozásra, tároljuk a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, amelyeket arra használunk, hogy jövőbeni rendelések esetén a pénztár oldalon automatikusan megjelenítsük azokat.

Általánosságban addig tároljuk az adatokat, amennyi ideig azokra szükségünk van azokból a célokból kifolyólag, amiért gyűjtjük ezeket, amennyiben törvényileg nem kötelező tovább tárolni. Például, a rendelési információkat számlázási és könyvelési célból. Ez magában foglalja a nevet, e-mail címet, számlázási és szállítási címet.

8.3. Csapatunk tagjai hozzáférnek a vásárlók által megadott információhoz. Például az adminisztrátorok és a boltvezetők hozzáférnek az alábbiakhoz:

 • Rendelési információ, például vásárolt termék, a vásárlás ideje, szállítási cím és
 • Vásárlói információ, például név, e-mail cím, számlázási és szállítási információ.

Csapatunk tagjai hozzáférnek ehhez az információhoz, hogy segítsenek a rendelések teljesítésében, a visszatérítések feldolgozásában és ügyfélszolgálati segítséget nyújtsanak.

8.4. SimplePay-en történő fizetést fogadunk el. A fizetések feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a SimplePay-nek, köztük azokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához, mint például a vásárlás végösszege és a számlázási információk.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

9. További szolgáltatások

Google Adsense
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

MailChimp
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

*Chat modul szolgáltató

A Honlapunkon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. Ezen szolgáltatók az adatkezelővel szerződésben állhatnak, azonban a sütiket az adatkezelőtől függetlenül, saját működésük érdekében helyezik el. Az adatkezelő sütikről a felhasználók ezen szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.
Az adatkezelés időtartama: Az cookie-k adattárolási időtartama szolgáltatásonként eltérő lehet.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit az érintett weboldal használatával ad meg a szolgáltató számára.
Az adatkezelés által tárolt adatok törlésének lehetősége: A 6.4-es pontban leírtak szerint ennek lehetősége folyamatosan biztosított, mivel a cookie-k nem az adatkezelő szerverein, hanem a felhasználó eszközén tárolódnak.

10. Az érintettek jogai

10.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

10.2 Helyesbítés joga
A Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

10.3 Zárolás joga
A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.4 Törléshez való jog
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10.5 Eljárási szabályok
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10.6 Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10.7. Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az érintett
önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az érintett
által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv
formátumban bocsát az érintett rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti,
hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

10.8 Kártérítés és sérelmi díj
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10.9 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

11. Adatbiztonság

A szolgáltató úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A szolgáltató, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A szolgáltató és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

12. Az adatkezelési tájékoztatóhoz felhasznált hatályos jogszabályok

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról

Szerzői jogok

Azzal, hogy ön meglátogatja a www.cbdmate.life oldalt, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó, előfizető:

Az cbdmate.life webszájton (“lap”) található összes tartalom az e-co inform services kft. (“kiadó”) szellemi tulajdona.

Az e-co inform services kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az e-co inform services kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az e-co inform services kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az cbdmate.life domainnév, valamint a “cbdmate.life” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az e-co inform services kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapunkon felhasznált hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az e-co inform services kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jogi nyilatkozat

1. A fitokannabinoidok (CBD, THC) hivatalosan nem számítanak gyógyszernek, sem gyógyhatású szereknek

A fitokannabinoidok a kender/kannabisz növény által termelt jellegzetes molekulák. A kannabinoidok olyan vegyi anyagok csoportja, amelyek aktiválják az emberi testben és az emlősökben jelen lévő kannabinoid receptorokat. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (rövidítve: OGYÉI) hivatalosan kiadott állásfoglalása szerint Magyarországon nincs forgalomban CBD tartalmú gyógyszer, ilyen csak orvosi javaslatra, egyedi import keretében az OGYÉI engedélyével hozható be az országba. Ez a weboldal csak tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, nem állít semmilyen gyógyhatást, és nem kínál semmilyen terápiát beteg emberek részére. A kannabinoidok rendelkeznek farmakológiai tulajdonságokkal, de hivatalosan nem számítanak gyógyszernek vagy gyógyhatású készítménynek. Nem adunk senkinek orvosi javaslatot, és nem állítunk fel diagnózist. Ez a weboldal nem buzdít senkit CBD, sem THC illetve más fitokannabinoidok fogyasztására, előállítására, kizárólag információkat osztunk meg róla. Az információk hitelességéért felelősséget nem vállalunk, mindenki egyedi belátás szerint kezelje őket! A kender összetevőinek, illetve a velük végezhető műveletek legális státuszát minden esetben a felhasználónak kell a megfelelő szervek felkeresése által ellenőriznie, ezekért oldalunk felelősséget nem vállal.

2. Felelősségi nyilatkozat

Az oldalunkon közölt adatokat nem hagyta jóvá semmilyen egészségügyi vagy élelmezésügyi hatóság.

A CBD kalkulátorral generált számítások a tömeges források felmérése által extrapolált becslések, és nem szolgálnak orvosi tanácsként. Az adagokat meghatározó adataink az extrapolált tömegből származó adatok kumulatív konszenzusa. A weboldalon szereplő összes információ célja tájékoztató jellegű és nem szolgál betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

A weboldalon található információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak. A tartalom saját személyes meglátásunk szubjektív eleme, és minden esetben harmadik fél véleményeként kell kezelni. Tájékoztatásaink nem minősülnek orvosi tanácsnak. Ezért ezen információkra hagyatkozás szigorúan saját felelősségre történhet. Mielőtt elkezdené vagy megváltoztatná a CBD adagolási rutinját, kérje ki orvosa véleményét.

A cbdmate.life (e-co inform services kft.) nem vállal felelősséget a CBD és/vagy THC tartalmú termékek nem megfelelő használatáért. Az összes betegség vagy kezelési gyakorlat megtervezésekor javasoljuk, hogy elsőként forduljon orvoshoz.

A cbdmate.life nem tesz semmiféle egészségre vonatkozó állítást a CBD-termékekkel kapcsolatban, és azt javasolja, hogy kérje egy szakképzett orvos tanácsát, mielőtt CBD vagy kannabisztermékeket fogyasztana, vagy új kezelési gyakorlatba kezdene. Ezen a weboldalon közölt összes információt általános opcióként kell kezelni. Nem foglalunk hivatalos álláspontot a CBD használatával kapcsolatban.

Minden esetben 18 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie a CBD termékek használatához vagy a cbdmate.life oldalon olvasottak. látottak értelmezéséhez, felhasználásához. A webhelyen található információk célja, hogy általános tömeges vizsgálatokon alapuló információkat és javaslatokat nyújtsanak a kannabiszt és annak származékait illetően, és nem értelmezhető orvosi tanácsként vagy oktatásként.

3. Egyéb rendelkezések

Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalunk csak abban az esetben látogatható, és webshoppunk csak abban az esetben használható, ha már betöltötte a 18-adik életévét és tudomásul veszi és ezáltal elfogadja az ezen oldalon leírtakat illetve a webshoppunk használatával az Elállasi szabályzat, az ÁSZF és a Fizetés és szállítás oldalakon foglaltakat.

Ez a weboldal nem buzdít senkit kender vagy kannabisz termesztésre/előállítására/feldolgozására, kizárólag információkat osztunk meg róla. Az információk hitelességéért felelősséget nem vállalunk, mindenki egyedi belátás szerint kezelje őket!

Az OGYÉI notifikációs szám nélküli termékek élelmiszer tisztaságú aromaolajak, kendertermékek, nem élelmiszerek még kevésbé étrend-kiegészítők ezért ennek megfelelően kezeljék őket. Minden nálunk kapható termék megfelel a jogi előírásoknak, miszerint a 0,2% THC alatti kender nem alkalmas kábítószer előállítására és nem is minősül kábítószernek. Minden nálunk kapható termék kizárólag és igazolhatóan európai fajtalistás (Nemzeti vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő) engedélyezett alacsony THC tartalmú ipari kenderből van készítve. Bódulatot semmilyen szinten nem okoznak.

Egyes termékein külföldi beszállítóktól érkeznek így nem feltétlenül rendelkeznek magyar címkével/leírással, ezért kérjük az oldalon tájékozódni szíveskedjen. Minden információt igyekszünk feltölteni és elérhetővé tenni. A fölösleges nyomtatást a környezetünk védelme érdekében igyekszünk mellőzni. Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamelyik rendelt termék leírása nincs az oldalon közzétéve, kérjük haladéktalanul jelezni szíveskedjék, hogy mihamarabb pótoljuk ezt a hiányosságot és az oldalon is a hibát javítani tudjuk. Az oldalon közölt összes információ tájékoztató jellegű, a változtatás jogát és lehetőségét fenntartjuk!

Fitokannabinoidokat tartalmazó összes termékünk kizárólag szuvenírként vásárolható meg, azok emberi fogyasztását felhasználását semmilyen módon nem javasoljuk.

Kapcsolódó dokumentumok:

https://kenderter.eu/wp-content/uploads/2019/11/Infojegyzet_2019_18_gyogyaszati_kannabisz.pdf

https://kenderter.eu/wp-content/uploads/2022/06/ogyei-cbd_allasfoglalas_0720.pdf

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300162.KOR

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános szerződési feltételek itt olvasható: HempMate is Life – Általános szerződési feltételek

Letölthető innen: HempMate is Life – Általános szerződési feltételek

Az Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozatunk elfogatásával Ön egyetért és elfogadja az Általános Szerződési Feltételekkel is!

Ezen az oldalon közölt információk változtatásának jogát fenntartjuk!

Érvényes: 2022/01/01